top logos-4

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

               משבר וסולידריות בהיסטוריה האירופית - קול קורא 
               כנס שנתי תשעי של תלמידי מחקר בהיסטוריה האירופית
               אוניברסיטת ווינה, 23-25 באפריל, 2015
               מעוד האחרון להגשת בקשה 5 בינואר, 2015

               השתלמות באוניברסיטת מאסאריק, צ'כיה – תארים מתקדמים
               תכנית "Theodor Herzl Distinguished Chair at Masaryk
               University"

               מעוד הגשת בקשה פתוח כל השנה

מלגות וכנסים בחו"ל