top logos-4

1.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

iuap blue   אנטישמיות, אנטי-פאשיזם והשואה בברית המועצות 
               השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית, מכון קמינגס, מכון רוט לחקר האנטשמיות והגזענות 

              יום ראשון 23 באפריל, 14:15-17:45.
                   אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 458.

         

 

iuap blue

ta20px

 

                      

סמינר בין-אוניברסיטאי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה שנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 

הסמינר יתקיים בימי ראשון, באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 458.

לתיאור הקורס הקש כאן

ללוח ההרצאות המלא הקש כאן.

 מאה שנה למהפכה הרוסית 

הכנס השנתי הארבעים של החברה ההיסטורית הישראלית
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית.  

אוניברסיטת תל-אביב, 20-21 במרץ, 2017
בניין גילמן, חדר 496                

 

 

כנס בינלאומי: אוטופיות מדעיות בברית המועצות:
מדע, מדע בדיוני וכוח (1991-1917) – קול קורא

פריז, 23-24 בספטמבר, 2016
מועד אחרון להגשת בקשה 30 נובמבר, 2015

                

 

 

כנס: יהודים ושכניהם במרכז אסיה הסובייטית במלה"ע ה-2:
מציאות החיים וההישרדות – קול קורא

מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה, 8 במרץ, 2016
מועד אחרון להגשת בקשה 1 בספטמבר, 2015

iuap blue

ta20px

 

                      

שבעים שנים למלחמת העולם השניה 
ימים רביעי וחמישי, 16-17 בדצמבר, 2015
יום רביעי, 16 בדצמבר, 16:00-19:30, בניין רוזנברג, חדר 002
יום חמישי, 17 בדצמבר, 10:00-16:00, בניין טרובוביץ, חדר 103
אוניברסיטת תל אביב

iuap blue   הכנס השנתי החמישי לחוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה 
               השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית 

              יום רביעי 7 בדצמבר, 09:00-17:00.
                   אוניברסיטת בר אילן

         

 

iuap blue

 

 uni

 

                      

 סדנת כתיבה בין-אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה - 2015-2016
 
ימי ראשון, 16:00-20:00, אוניברסיטת חיפה
מועדי המפגשים בסמסטר א': 1/11, 6/12, 27/12, 17/1
מועדי המפגשים בסמסטר ב': 13/3, 10/4, 1/5, 29/5

iuap blue

ta20px

 

                      

מהחוף האחר: אמנסטי אינטרנשיונל והדיסידנטים הסובייטים
יום ראשון, 22 במרץ, 2015, 16:00-17:30
אוניברסיטת תל אביב, בנין קרטר, חדר 203
המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש שטפן רוט
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

iuap blue

ta20px

 

                      

זכויות יהודים, זכויות מיעוטים, זכויות אדם? – לשאלת התפתחותו ההיסטורית של שיח זכויות האדם במאה העשרים
ימים רביעי וחמישי, 18-19 במרץ
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, חדר 307
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
מרכז מינרבה לזכויות אדם
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט
הקרן למשפט בינלאומי ע"ש פאול גולדברג
לצפייה בהקלטות מושבי הכנס לחץ כאן

ארועים ארועים קודמים