top logos-4

6.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

מלגות אחרות

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה תעניק פרס שנתי בגין פרסום מצטיין (ספר או מאמר) אשר פורסמו בשנה"ל תשע"ד על ידי חוקרים צעירים לתואר שני, תואר שלישי ופוסט-דוקטורנטים.

לפרטים על פרס בגין פרסום מצטיין מטעם השותפות, אנא הכנסו לקישור.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 5 בפברואר 2015.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשותפות במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מלגות מלגות אחרות