top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

אלונה בגנו

אלונה בגנואולנה באגנו הינה בעלת תואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. בשנים 2011-2013 אולנה באגנו היתה פוסט דוקטורנטית ומרצה אורחת באוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה, ובאוניברסיטת מישיגן באן-ארבור. דר' באגנו שימשה כחוקרת במכון פרנקל ללימודי יהדות והרצתה באוניברסיטאות הארוורד, סטנפורד ומישיגן בנושאים הנוגעים למדיניות החוץ הרוסית במזרח התיכון וההשתלבות הפוליטית והתרבותית של מיעוטים בישראל. דר' באגנו הינה עמיתה במכון ללימודי בטחון לאומי ותחומי העניין שלה נוגעים לדעת קהל, ערכים דמוקרטיים, והשתלבות פוליטית של מיעוטים ותפוצות דוברות רוסית
קורות חיים
פירסומים