top logos-4

6.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

מלגות תואר שני

לרשות השותפות עומד תקציב מוגבל לסייע לחוקרים צעירים לתואר שני במימון מחקרם ולימודיהם וברכישת שפות אשר אינן מוצעות על ידי האוניברסיטאות בארץ.

לפרטים על מלגות סיוע במחקר מטעם השותפות, אנא הכנסו לקישור.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו 20 בדצמבר 2015.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשותפות במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מלגות מלגות מחקר ושפות מטעם השותפות