top logos

4.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

iuap blue   חדש - תוכנית בין אוניברסיטאית לתואר שני בלימודי רוסיה ומזרח אירופה             

הקרן למדעי הרוח של המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הפעלתה ותקצובה, החל משנת תשע"ח (2017-2018), של תוכנית בין-אוניברסיטאית ורב-תחומית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה.

התוכנית היא פרי שיתוף פעולה של מספר חוגים באוניברסיטאות בן גוריון, בר-אילן,חיפה ותל אביב ותהיה פתוחה להרשמה בכל אחת מן האוניברסיטאות החברות, בכפוף לאישורן האקדמי.

ההתמחות מקנה היכרות מעמיקה עם היבטים חברתיים, פולטיים ותרבותיים של המרחב הגיאוגרפי מרוסיה במזרח ועד גבול גרמניה במערב. 

התוכנית נלמדת כחלק ממתכונת קיימת בחוגים להיסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, ספרות, אומנות, ומחשבת ישראל באוניברסיטאות השותפות, במסלול עיוני או במסלול מחקרי ונרשמת בתעודת התואר השני.

לפרטים נוספים על התוכנית:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    או  בטלפון: 03-6409608

למידע על הפעלת התוכנית בכל אחת מן האוניברסיטאות צרו קשר עם נציגי התוכנית באוניברסיטאות בקישור הבא.

לרשימת הקורסים של התוכנית בכל האוניברסיטאות הקישו כאן.

 

תלמידים מצטיינים במסלול המחקרי יוכלו להנות ממלגות לימודים ומחקר על פי שיקול הדעת של ועדת ההיגוי של התוכנית.

לקולות הקוראים למלגות לימודים לתואר שני הכנסו לקישורים הבאים:

מלגות לימודים לתואר שני

המועד האחרון להגשת מלגות הינו 1 לנובמבר 2017.

iuap blue   קול-קורא-למלגות תואר שני ושלישי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

                 

השותפות הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה הינה מסגרת חדשנית לשיתוף פעולה במחקר, הוראה והפצת ידע בין ארבע אוניברסיטאות המחקר המובילות בישראל בתחום זה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת תל אביב.
בשנת הלימודים תשע"ח משיקה השותפות תוכנית לימודים בין-אוניברסיטאית לתואר שני ושלישי. הצטרפות לתוכנית מתאפשרת בהרשמה לכל אחת מן האוניברסיטאות ומטרתה לקדם מחקר רב-תחומי אודות רוסיה ומזרח אירופה בישראל וליצור קהילה דינמית של חוקרים בתחום. 
כחלק מתוכנית חדשה זו, מציעה השותפות מלגות לימודים לתואר שני ושלישי ומלגות מחקר ולימודי שפות לסטודנטים מתקדמים בתואר.

 התוכנית היא רב תחומית ופתוחה לתלמידי תואר שני ושלישי במגוון תחומים במדעי הרוח - לנרשמים מכל החוגים/ המחלקות השותפים לתוכנית (כפוף לאישור אוניברסיטאי)

              ראו קול-הקורא  לבקשות מלגה לתואר שני.

              ראו קול קורא לבקשות מלגה לתואר שלישי.

              מועד אחרון להגשה: 1 לנובמבר 2017.

 

דף בית