top logos

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

iuap blue   אנטישמיות, אנטי-פאשיזם והשואה בברית המועצות 
               השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית, מכון קמינגס, מכון רוט לחקר האנטשמיות והגזענות 

              יום ראשון 23 באפריל, 14:15-17:45.
                   אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 458.

         

 

 מאה שנה למהפכה הרוסית 

הכנס השנתי הארבעים של החברה ההיסטורית הישראלית
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית.  

אוניברסיטת תל-אביב, 20-21 במרץ, 2017
בניין גילמן, חדר 496iuap blue

ta20px

 

                      

סמינר בין-אוניברסיטאי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה שנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 

הסמינר יתקיים בימי ראשון, באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 458.

לתיאור הקורס הקש כאן

ללוח ההרצאות המלא הקש כאן.

iuap blue   הכנס השנתי החמישי לחוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה 
               השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית 

              יום רביעי 7 בדצמבר, 09:00-17:00.
                   אוניברסיטת בר אילן

         

 

iuap blue   מלגות ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
              השותפות האקדמית הבין אוניברסיטאית 
                
              מלגות מחקר לשנת 2017-2016
              פרסום מצטיין של חוקרים צעירים לשנת 2015-2016

iuap blue   מלגות ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
              השותפות האקדמית הבין אוניברסיטאית 
                
              מלגות מחקר לשנת 2017-2016
              פרסום מצטיין של חוקרים צעירים לשנת 2015-2016

iuap blue   מלגות השותפות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה
             השותפות האקדמית הבין אוניברסיטאית 
                   מלגות תואר שני 2015-2017
              מלגות דוקטורט ופוסט דוקטורט 2016-2017
              מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2016

 

iuap blue

ta20px

 

                      

שבעים שנים למלחמת העולם השניה 
ימים רביעי וחמישי, 16-17 בדצמבר, 2015
יום רביעי, 16 בדצמבר, 16:00-19:30, בניין רוזנברג, חדר 002
יום חמישי, 17 בדצמבר, 10:00-16:00, בניין טרובוביץ, חדר 103
אוניברסיטת תל אביב

iuap blue

ta20px

 

                      

הרצאת אורח: ק.ג.ב. - אנטומיה של שירות הבטחון הסובייטי 
אמיר ויינר, אוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה
יום חמישי, 17 בדצמבר, 2015, 18:00
בניין טרובוביץ, חדר 103, 
אוניברסיטת תל אביב

iuap blue

 

 uni

 

                      

 סדנת כתיבה בין-אוניברסיטאית בלימודי מזרח אירופה - 2015-2016
 
ימי ראשון, 16:00-20:00, אוניברסיטת חיפה
מועדי המפגשים בסמסטר א': 1/11, 6/12, 27/12, 17/1
מועדי המפגשים בסמסטר ב': 13/3, 10/4, 1/5, 29/5

 

biu

jerualimuni logo

ta20px 

 

 

 


השקת ספר: יעקב קגן-שבשאי וגלריית האמנות היהודית שאסף
מאת יעקב ברוק
המחלקה לאומנות יהודית, אוניברסיטת בר אילן
החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית
המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית
המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס, אוניברסיטת תל אביב
המוזיאון לאומנות רוסית ע"ש מיכאל ומריה צטלין, רמת גן

יום ד', ו' בכסלו תשע"ו, 18 בנובמבר, 2015, בשעה 16:00
בניין 410, אודיטוריום בק, אוניברסיטת בר אילן

                

 

 

כנס בינלאומי: אוטופיות מדעיות בברית המועצות:
מדע, מדע בדיוני וכוח (1991-1917) – קול קורא

פריז, 23-24 בספטמבר, 2016
מועד אחרון להגשת בקשה 30 נובמבר, 2015

                

 

 

כנס: יהודים ושכניהם במרכז אסיה הסובייטית במלה"ע ה-2:
מציאות החיים וההישרדות – קול קורא

מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה, 8 במרץ, 2016
מועד אחרון להגשת בקשה 1 בספטמבר, 2015

                

 

 

רפובליקות מרכז אסיה: הביט כלכלי וגיאו-פוליטי – קול קורא
המכון למחקר על שם הרי ס. טרומן למען קידום השלום, 25 בנובמבר, 2015
מועד אחרון להגשת בקשה 10 בספטמבר, 2015

iuap blue

ta20px

 

                      

זכויות יהודים, זכויות מיעוטים, זכויות אדם? – לשאלת התפתחותו ההיסטורית של שיח זכויות האדם במאה העשרים
ימים רביעי וחמישי, 18-19 במרץ
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, חדר 307
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
מרכז מינרבה לזכויות אדם
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט
הקרן למשפט בינלאומי ע"ש פאול גולדברג
לצפייה בהקלטות מושבי הכנס לחץ כאן

iuap blue

 

 

                      

לזכרו של פרופ' עזרא מנדלסון
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה אבלה על לכתו בטרם עת של אחד החוקרים המובילים בתחום של מזרח אירופה ויהדות פולין, פרופ' עזרא מנדלסון, מן המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית

iuap blue

ta20px

 

                      

מהחוף האחר: אמנסטי אינטרנשיונל והדיסידנטים הסובייטים
יום ראשון, 22 במרץ, 2015, 16:00-17:30
אוניברסיטת תל אביב, בנין קרטר, חדר 203
המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש שטפן רוט
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה


iuap blue

יחסים בין קבוצות אתנו-לאומיות בראשית המאה העשרים
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט
יום ראשון, 7 בדצמבר 2014 , 16:00-20:00, אולם 326, בניין גילמן, אוניברסיטת תל אביב

iuap blue

 

 

                      

היסטוריה, משפט ופוליטיקה – מבט אל תוככי המדינה הרוסית היום
יום ראשון, 10 במאי, 2015, 20:00-16:00
אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 262
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומרכז-מזרח אירופה

דף בית