top logos

2.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

iuap blue

ta20px

 

                      

סמינר בין-אוניברסיטאי בלימודי רוסיה ומזרח אירופה שנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 

הסמינר יתקיים בימי ראשון, באוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 458.

לתיאור הקורס הקש כאן

ללוח ההרצאות המלא הקש כאן.

דף בית ארועים ארועים קודמים סמינר בין-אוניברסיטאי בלימודי מזרח אירופה