top logos

1.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

 

biu

jerualimuni logo

ta20px 

 

 

 


השקת ספר: יעקב קגן-שבשאי וגלריית האמנות היהודית שאסף
מאת יעקב ברוק
המחלקה לאומנות יהודית, אוניברסיטת בר אילן
החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית
המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית
המכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס, אוניברסיטת תל אביב
המוזיאון לאומנות רוסית ע"ש מיכאל ומריה צטלין, רמת גן

יום ד', ו' בכסלו תשע"ו, 18 בנובמבר, 2015, בשעה 16:00
בניין 410, אודיטוריום בק, אוניברסיטת בר אילן

דף בית יעקב ברוק - השקת ספר