top logos-4

6.jpg
logo iuas

השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

iuap blue   חדש - תוכנית בין אוניברסיטאית לתואר שני בלימודי רוסיה ומזרח אירופה             

הקרן למדעי הרוח של המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הפעלתה ותקצובה, החל משנת תשע"ח (2017-2018), של תוכנית בין-אוניברסיטאית ורב-תחומית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה.

התוכנית היא פרי שיתוף פעולה של מספר חוגים באוניברסיטאות בן גוריון, בר-אילן,חיפה ותל אביב ותהיה פתוחה להרשמה בכל אחת מן האוניברסיטאות החברות, בכפוף לאישורן האקדמי.

ההתמחות מקנה היכרות מעמיקה עם היבטים חברתיים, פולטיים ותרבותיים של המרחב הגיאוגרפי מרוסיה במזרח ועד גבול גרמניה במערב. 

התוכנית נלמדת כחלק ממתכונת קיימת בחוגים להיסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, ספרות, אומנות, ומחשבת ישראל באוניברסיטאות השותפות, במסלול עיוני או במסלול מחקרי ונרשמת בתעודת התואר השני.

לפרטים נוספים על התוכנית:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    או  בטלפון: 03-6409608

למידע על הפעלת התוכנית בכל אחת מן האוניברסיטאות צרו קשר עם נציגי התוכנית באוניברסיטאות בקישור הבא.

לרשימת הקורסים של התוכנית בכל האוניברסיטאות הקישו כאן.

 

תלמידים מצטיינים במסלול המחקרי יוכלו להנות ממלגות לימודים ומחקר על פי שיקול הדעת של ועדת ההיגוי של התוכנית.

לקולות הקוראים למלגות לימודים לתואר שני הכנסו לקישורים הבאים:

מלגות לימודים לתואר שני

המועד האחרון להגשת מלגות הינו 1 לנובמבר 2017.

דף בית חדש- תוכנית בין אוניברסיטאית לתואר שני בלימודי רוסיה ומזרח אירופה