קורסי התוכנית בין-אוניברסיטאית בלימודי רוסיה ומזרח אירופה - שנת תשפ"ג

התוכנית הבין- אוניברסיטאית מציעה לסטודנטים קורסים המשותפים לחמש האוניברסיטאות החברות בה: אונ' תל אביב, אונ' בר אילן, אונ' חיפה, אונ' בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה.

תלמידים הרשומים לתוכנית יוכלו להרשם לקורסים המתנהלים באוניברסיטאות ה"אחיות" החברות בשותפות ולכלול את ציוניהם בממוצע לתואר.
הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום בין-אוניברסיטאי שיש למלא ולהחתים באוניברסיטת האם ולהעבירו לאוניברסיטה בה מתקיים הקורס המבוקש.

הנכם מוזמנים לעיין במגוון הקורסים המוצעים בכל אוניברסיטה בקישור זה.