top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

הסמינר הבין-אוניברסיטאי-סדרת הרצאות בלימודי רוסיה ומזרח אירופה

הנכם מוזמנים לקחת חלק בסדרת הרצאות במגוון נושאים הנוגעים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה. הסדרה תתקיים אחת לחודש בימי ראשון אחר הצהריים, באוניברסיטת תל אביב בבניין גילמן חדר 458 . 

לסדרה המלאה לחץ כאן