top logos

logo iuasהשותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

הרצאות שנת תשפ"ב 2021/22


לרשימת ההרצאות של השנה האקדמית הנוכחית, אנא לחצו כאן.כנס חוקרים צעירים תשפ"א

כנס חוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה - תשפ"א

ביום 15 בנובמבר, 2020 יתקיים הכנס השנתי של חוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה.
תוכנית הכנס המלאה מופיעה כאן.


כנס מאה שנה למהפכה הרוסית

 מאה שנה למהפכה הרוסית 

הכנס השנתי הארבעים של החברה ההיסטורית הישראלית
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית.  

אוניברסיטת תל-אביב, 20-21 במרץ, 2017
בניין גילמן, חדר 496כנס חוקרים צעירים 2016

iuap blue   הכנס השנתי הרביעי לחוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה 
              השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית
              יום ראשון 5 ליוני, 09:00-16:00.

                   אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן (מדעי הרוח), אולם 449.

              פרטים נוספים בלינק.
             

 

כנס - שבעים שנים למלחמת העולם השניה

iuap blue

ta20px

 

                      

שבעים שנים למלחמת העולם השניה 
ימים רביעי וחמישי, 16-17 בדצמבר, 2015
יום רביעי, 16 בדצמבר, 16:00-19:30, בניין רוזנברג, חדר 002
יום חמישי, 17 בדצמבר, 10:00-16:00, בניין טרובוביץ, חדר 103
אוניברסיטת תל אביב

זכויות יהודים, זכויות מיעוטים, זכויות אדם? – לשאלת התפתחותו ההיסטורית של שיח זכויות האדם במאה העשרים

iuap blue

ta20px

 

                      

זכויות יהודים, זכויות מיעוטים, זכויות אדם? – לשאלת התפתחותו ההיסטורית של שיח זכויות האדם במאה העשרים
ימים רביעי וחמישי, 18-19 במרץ
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, חדר 307
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
השותפות האקדמית הבין-אוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
מרכז מינרבה לזכויות אדם
המכון לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע"ש סטפן רוט
הקרן למשפט בינלאומי ע"ש פאול גולדברג
לצפייה בהקלטות מושבי הכנס לחץ כאן

שבעים שנים לתום מלחמת העולם השנייה

       

הכנס השנתי הל"ח להיסטוריה של מרכז זלמן שזר
שבעים שנים לתום מלחמת העולם השנייה
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה
ימים ג'-ד', 24-23, ביוני 2015
מרכז זלמן שזר, בית הטיילת, רח' ביתר 2 תלפיות, ירושלים