כנס חוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה - תשפ"א

ביום 15 בנובמבר, 2020 יתקיים הכנס השנתי של חוקרים צעירים בלימודי רוסיה ומזרח אירופה.
תוכנית הכנס המלאה מופיעה כאן.