iuap blue   חדשות מדור "דרושים"  
             
מנהל פרוייקט במדור לתיעוד בעל-פה, האוניברסיטה העברית
              מראיינים במדור לתיעוד בעל-פה, האוניברסיטה העברית
              מדריכי טיולים למזרח אירופה