סמינר כתיבה בין אוניברסיטאי בלימודי מזרח אירופה ויהודיה, עם דגש על היסטוריה חברתית - 2 ש"ס שנתי (1 ש"ס בכל סמסטר)
Writing Seminar in East European and East European Jewish Studies, with an Emphasis on Social History

מנחה: דר' סקוט אורי
המסגרת: מפגשים אחת לחודש לאורך כל השנה האקדמית: ימי שישי 9:00-13:00.

סמסטר א' תשפ"א – 23/10. 20/11, 18/12, 15/1.
סמסטר ב' תש"א -12/3, 23/4, 21/5, 11/6.
***הסמינר מתקיים באופן מקוון.
הסמינר ישלב קריאה ודיון סביב הקשר בין היסטוריה ובין זכרון עם דגש על הבעיות הכרוכות בכתביתה של היסטוריה חברתית. הסמינר מיועד לסטודנטים בלימודים מתקדמים בתחום (תואר שני ושלישי) אשר מעוניינים להתוודע לעולם הפרסום האקדמי בארץ ובחו"ל, לרכוש כלים לכתיבה אקדמית, ולהתנסות בעצמם ככותבים ומבקרים. לצד הצגת תוצרים ומתן משוב הדדי בתוך הקבוצה, יכלול הסמינר גם קריאה ביקורתית של ספרים ומאמרים והקניית עקרונות של כתיבה אקדמית. הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה ויהודיה, היכרות עם גישות תיאורטיות ומתודולוגיות שונות ועם שאלות מרכזיות בתחום.

בקורס נדרשת השתתפות פעילה, הגשת דוחות קבועים, והגשת טיוטה של פרק או מאמר במהלך הקורס.
* ההשתתפות בקורס מותנית באישור המרצה.